Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

На 12 януари  франкофоните от ЕГ” Иван Вазов” решиха да осъществят интересно културно мероприятие – посещение на изложбата на гениалния френски скулптор Едгар Дега. Преди посещението на експозицията, те посетиха Алианс Франсез, където  проведоха един нестандартен час  в търсене на допълнителни знания и интересни моменти от живота и творчеството  на най-великия скулптор на 19-ти век. Показаха се подготвените предварително презентации на вълнуващата тема и се осъществи спонтанна съпоставителна  дискусия, като се демонстрираха познания и комуникативни умения на английски, френски и български език.
Така, в този студен януарски ден,  в Алианс Франсез, се срещнаха шедьоврите на гениалния Едгар Дега и възторга на учениците от френските паралелки .
Кулминационният момент беше неочакваната среща с френския посланик,  който
пристигна ненадейно в стаята,  воден от директорката на Алианс Франсез- г-жа Брадинска. Той поиска да види и поздрави българските ученици.
Артистичното настроение  беше заразило всички и в тон с него франкофоните от нашата гимназия поздравиха г-н Филип Отие,  посланик на Франция в България, с песента на Рита Павоне „Добър ден,  Париж”, която в негова чест трансформираха в „Добър ден, България”.
 От френска страна  останаха очаровани от нашия поздрав и демонстрираните знания по отношение на езика на Молиер. Учениците бяха   впечатлени както от интересната среща, така и от шедьоврите на бележития френски скулптор.
ЕГ „Иван Вазов” привлече вниманието на френската страна и с визията си – новите униформи , които учениците носят винаги,  се открояваха в сивотата на студения януарски ден.
Хубавата емоция бе споделена и от двете страни и остави един приятен спомен в съзнанието на участниците.
  

                                                Информацията предостави :Капка Тодорова         

Снимки от събитието може да видите тук

 

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов