ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

        УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА
      ..........................................................


1. Отчет на бюджета на общежитието за 2016 г.

2. Отчет на бюджета на гимназията за 2016 г.

3. Отчет дофинансиране на гимназията за 2016 г.

4. Отчет на спорт за всички за 2016 г.

5. Касов отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

6. Утвърден от ПРБК - община Пловдив бюджет за 2017 г. на ЕГ "Иван Вазов"

        УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
      ..........................................................


1. Отчет на бюджета на общежитието за 2017 г.

2. Отчет на бюджета на гимназията за 2017 г.

3. Отчет дофинансиране на гимназията за 2017 г.

4. Отчет на спорт за всички за 2017 г.

5. Уточнен план на бюджета към 30.09.2017 г.

6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

7. Бюджет на ЕГ "Иван Вазов" за 2018г.

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

7. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов